Uygulanan Testler

Gelişim testi
- Denver II testi
- A.G.T.E testi
- Metropolitan testi
- Peabody testi
- Gessel testi

Dikkat ve algı testleri
- Frostig testti
- D2 dikkat testi
- Frankfurter dikkat testi
- Bender, gestalt algı testi
- Burdon dikkat testi
- Benton görsel bellek testi

Zeka testleri

Zeka Testleri Neden Kullanılır? Zekanın değerlendirilmesi amacıyla kullanılan zeka testleri, eğitim alanında ve klinik ortamda bireylerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Bu sayede bireye uygun eğitim modeli oluşturulmasını, bireyin güçlü yönlerinin geliştirilmesini, zayıf yönlerinin ise desteklenmesini sağlamaktadır. 

-CAS (Cognitive Assessment System) , dilimize bilişsel değerlendirme sistemi  olarak çevrilmekte olup çocuk ve ergenlerin bilişsel becerilerini ölçen bir testtir. 

-Wisc-4 zeka testi 

- Wis-R testi
- Stanfort-binet testi
- Porteus labirentleri testi
- Catel -2A testi

Kişilik testleri
- MMPI testi,
- Tematik algı testi

 

KİŞİLİK DEĞERLENDİRMESİ

-ANKETLER VE SORU

-MMPI(Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

-BECK Anksiyete Envanteri

-BECK Depresyon Envanteri

-HAMILTON Depresyon Envanteri

-Yale Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği

-Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği

-Young Mani Değerlendirme Ölçeği

-ZUNG Depresyon Enteri

-SCL-90

-Durumlu-Sürekli Kaygı Envanteri

-Sınav aygısı envanteri

PROJEKTİF TEKNİKLER

-RORSCHACH testi

-TAT-CAT (Tematik Algı Testi)


 

Duyurularımızdan haberdar olabilirsiniz!