Çalışma Alanları

» Çocuk Oyun Terapisi

Yetişkinler anlatır, çocuklar oyun oynar. Oyun; çocuğun duygu ve düşünce dünyasını ifade eden semboller üzerine kuruludur.

» Ergen Danışmanlığı

İletişim problemleri, Ebeveyn ile çatışma, Sınav kaygısı,Sigara , Alkol, Uyuşturucu, Arkadaş ve okul sorunları, Karşıt gelme, Karşı olma bozukluğu, Davranış Bozuklukları, Saldırganlık, Depresyon vb...

» Bireysel Danışmanlık

Bazı güçlüklerle baş edebilmek mümkün iken, bazen insan bu yolculukta elinden tutacak, yol gösterecek bir rehbere ihtiyaç duyar.

» Çift ve Aile Danışmanlığı

Aile ve çift terapisinde amaç, yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır.

» Kariyer Danışmanlığı

Mezun olmadan önce seçilecek sektöre karar vermek ve bu alanda destek almak için kariyer danışmanlarından faydalanılır.

» Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi; artikülâsyon bozukluğu, ses problemleri, gecikmiş konuşma, kekemelik, dil ve konuşma bozuklukları, yutma problemleri gibi durumlarda gereklidir.

» Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim gereksinimi olan çocukların bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, var olan eğitim programının değerlendirilip kişiye özel düzenlemeler yapılması, eğitim sürecinin daha sağlıklı işlemesini ve daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Duyurularımızdan haberdar olabilirsiniz!