Bireysel Danışmanlık

Bazı güçlüklerle baş edebilmek mümkün iken, bazen insan bu yolculukta elinden tutacak, yol gösterecek bir rehbere ihtiyaç duyar. Bireysel terapi süreci; karşılaşılan güçlüklerin nedenini anlamak,  bu zorlukların üstesinden gelmek, mücadele etme gücünü, yetisini kazanmak, hayatının geri kalan kısmında da kimseye ihtiyaç duymadan yolculuğunu sürdürmek için gereklidir. Bireysel terapi, insanın kendini tanıdığı, keşfettiği bir süreçtir. 
Bireysel destek alabileceğiniz bazı konular:

 • Psikiyatr tarafından tanı konmuş psikopatolojiler: Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Somotoform Bozukluklar, Cinsel Bozukluklar, Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Paranoid Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Şizotipal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Histrionik Kişilik Bozukluğu, Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
 • İhmal ve terk (Eş, ebeveyn, tanıdık, arkadaş, diğer kişi veya kişiler tarafından)
 • Kötü muamele (Eş, ebeveyn, tanıdık veya arkadaş, resmi otoriteler, çocuk(lar), diğer kişi veya kişiler tarafından)
 • Hastalık ve tedavi sonrası dönem
 • işsiz kalma, iş değiştirme, İş kaybı tehlikesi, stresli çalışma programı, işveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık, çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar, işle ilgili diğer problemler
 • Sosyal çevreyle ilgili problemler: hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri, sorunlu ebeveyn durumu, tek başına yaşama, yalnız kalma, kültürel uyum güçlüğü, sosyal uzaklaştırma ve red, sosyal çevreyle ilgili diğer problemler
 • Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler: çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı, çocukluk döneminde evden ayrılma, çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme, çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar, yakın çevre içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler, yakın çevre dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler, çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler, çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar, çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları
 • Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler: aşırı koruyucu ebeveyn, duygusal ihmal, uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme ile ilgili problemler
 • Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler
 • Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler
 • Akrabalar ile ilişkide problemler
 • Yetersiz aile desteği
 • Aile üyesinin yokluğu
 • Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
 • Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
 • Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
 • Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma
 • Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler: tükenme, stres, sosyal rol çatışması, yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili problemler
Duyurularımızdan haberdar olabilirsiniz!